OGTT

Što je OGTT?

Oralni test opterećenja glukozom (OGTT) je test kojim otkrivamo poremećaj u metabolizmu glukoze.

Kada trebate pretragu?

Ako ste trudnica preporučuje se raditi test oralne podnošljivosti glukoze barem jedamput, ponajbolje u II tromjesečju trudnoće i to u 3 točke (0, 60 i 120 minuta).

Što obuhvaća pretraga?

Prilikom izvođenja testa mjeri se glukoza u prvom uzorku krvi natašte, a nakon toga treba popiti 75grama glukoze otopljene u vodi. Trudnicama se uzimaju još 2 uzorka krvi, 60 i 120 minuta nakon opterećenja glukozom. Ostalima se uzima samo jedan uzorak i to u 120. minuti testa. Za vrijeme trajanja pretrage trebate mirovati, ne smijete jesti, niti piti i pušiti. Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Upute za pravilnu pripremu pogledajte ovdje.

OGTT test – upute