Operativno uklanjanje madeža/ekscizija

Što je operativno uklanjanje madeža?

Operativno uklanjanje madeža se provodi klasičnim kirurškim zahvatom u lokalnoj anesteziji , kao metodom izbora koja jedina omogućuje patohistološku analizu odstranjene promjene.

Kada trebate operativno ukloniti madeže?

Indikacije za uklanjanjem madeža mogu biti estetske ili medicinske. O estetskim indikacijama govorimo kada se radi o madežu koji je klinički i dermoskopski uredan, ali ga pacijent želi ukloniti jer se nalazi na mjestu sklonom traumatizaciji ili je estetski izgled madeža pacijentu neprihvatljiv. Medicinska indikacija za operativnim uklanjanjem madeža je klinički i/ili dermoskopski nalaz atipične/suspektne pigmentne promjene.

Što obuhvaća operativno uklanjanje madeža?

Madež se uklanja u lokalnoj anesteziji , a operativno odstranjena tvorba se šalje na patohistološku analizu. Zahvat traje oko 30 minuta. Nakon operativnog uklanjanja pacijent dolazi na previjanje i vađenje šavova nakon 7-14 dana, ovisno o lokalizaciji na kojoj je učinjen operativni zahvat.

Kako se pripremiti?

Nekoliko dana prije ne smiju se uzimati analgetici na bazi acetilsalicilne kiseline. Ukoliko pacijent uzima lijekove protiv zgrušavanja krvi, antikoagulantnu terapiju treba prilagoditi prije zahvata u dogovoru s liječnikom.