Ortopan

Što je ortopan?

Ortopan ili zubni RTG je digitalni snimak svih čvrstih dijelova žvačnog aparata. Na njemu su vidljive kosti obiju čeljusti te svi zubi pacijenta uključujući i korijene zuba koji nisu vidljivi prostim okom. Ortopan je temeljna radiološka dijagnostička pretraga koja se radi prije terapijskih stomatoloških postupaka.

Kada trebate ortopan?

Na zahtjev liječnika stomatologa, prije terapijskih stomatoloških postupaka.

Što obuhvaća ortopan?

Ortopan obuhvaća panoramsko snimanje svih zubi obiju čeljusti.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.