PAPA test

Opis usluge

PAPA test ili PAPA razmaz je sigurna, neinvazivna medicinska pretraga koja se sastoji od uzimanja stanica
s grlića maternice (cerviksa) i prenošenja uzorka na staklo. Stanice se posebno fiksiraju i obrađuju nakon
čega ih analiziraju citotehnolog i klinički citolog. Pravilnim uzimanjem, obradom i analizom PAPA testa
omogućuje se rano otkrivanje karcinoma grlića maternice, promjena na stanicama koje mu prethode te
otkrivanje raznih infekcija.

Kada žena postane seksualno aktivna ili navrši 18 godina treba obavljati redovite ginekološke preglede koji uključuju i PAPA test jednom godišnje kontinuirano kroz cijeli život. PAPA test se uzima jednom godišnje jer je razvoj cervikalnog karcinoma nepredvidljiv i niti jedan test nije 100% točan. Većina prekanceroznih abnormalnosti sporo napreduje i zahvaljujući tome moguće ih je otkriti i liječiti prije nego se razviju u karcinom. Ipak, neke abnormalnosti brzo napreduju otežavajući otkrivanje i liječenje. Kod žena koje idu na PAPA test jednom godišnje vjerojatnije je da će se prekancerozne abnormalnosti na vrijeme otkriti nego kod žena koje između pregleda imaju duže intervale.

Što obuhvaća pretraga?

Uzimanje uzorka tijekom ginekološkog pregleda, obradu u citološkom laboratoriju bojenjem po Papanicolau i citološku analizu PAPA razmaza.

Kako se pripremiti?

Zakazati pregled tako da se razmaz može uzeti 10 do 20 dana nakon prvog dana zadnje menstruacije, ne za vrijeme krvarenja. Ako imate tegoba, na pregled idite odmah. Nemojte koristiti vaginalne lijekove, kreme, pjene, deodorante, pudere ili kupke 48 do 72 sata prije testa. Nemojte imati seksualne odnose 24 do 48 sati prije testa. Sve nabrojeno može utjecati na interpretaciju i rezultate PAPA testa zbog mogućnosti ispiranja ili prikrivanja abnormalnih stanica.