Pregled dijabetologa

Opis usluge

Pregled dijabetologa je subspecijalistički pregled koji se sastoji od iscrpne anamneze (razgovora s bolesnikom o nastanku tegoba) i fizikalnog pregleda po svim sustavima. Svrha je postaviti dijagnozu i ako je bolest poznata od ranije provjeriti odgovara li stvarnom stanju, evaluirati metaboličku regulaciju i dosadašnju terapiju i provjeriti ima li već kroničnih komplikacija, koji su sustavi i koliko zahvaćeni te postoje li paralelno i druge bolesti koje mogu bitno utjecati na stanje organizma i terapijski izbor.

Da biste potvrdili ili isključili dijagnozu šećerne bolesti i dobili sve potrebne smjernice za liječenje, a nakon pojave simptoma šećerne bolesti ili samo sumnje na bolest, najčešće na prijedlog liječnika obiteljske medicine ili internista.

Što obuhvaća pregled dijabetologa?

Nakon anamneze i fizikalnog pregleda te uvida u dostupnu dokumentaciju i laboratorijske nalaze donosi se novi terapijski plan uz osnovne informacije bolesniku o stanju njegove bolesti, prognozi, načelima dijabetičke prehrane i dogovor o kratkoročnim i dugoročnim ciljevima. Pregled traje 40 do 60 minuta.

Kako se pripremiti?

Za dijabetološki pregled nije potrebna posebna priprema, ali kako su uz pregled redovito potrebne i druge pretrage (laboratorijske, EKG, ultrazvuk trbušnih organa i sl.), dobro je pri dolasku na pregled biti natašte.