Pregled endokrinologa

Opis usluge

Pregled endokrinologa je subspecijalistički pregled koji se sastoji od anamneze i fizikalnog pregleda s posebnim naglaskom na moguće promjene koji su tipične za poremećeni rad pojedine žlijezda.

Endokrinološki pregled trebate kako bi provjerili radi li se kod Vas o poremećaju žlijezda s unutarnjim lučenjem u koje spadaju hipofiza, štitnjača, doštitne žlijezde, gušterača, nadbubrežne žlijezde te spolne žlijezde (jajnici u žena, testisi u muškaraca) tj. kada postoji sumnja ili je dokazano da jedna od gore navedenih žlijezda ne radi dobro zbog nedostatne ili prekomjerne hormonske aktivnosti. Pregled je potreban i ako postoji sumnja ili je dokazana osteoporoza, ako imate poteškoća zbog prekomjerne ili nedostatne tjelesne težine, ako se uz dosadašnje lijekove ne osjećate dobro ili kao kontrolni pregled.

Što obuhvaća pregled endokrinologa?

Pretraga obuhvaća razgovor sa specijalistom endokrinologom o bolestima članova rodbine, Vašim bolestima od rođenja i sadašnjim tegobama, pregledom kompletne medicinske dokumentacije te fizikalnim pregledom s posebnim naglaskom na moguće promjene koje su tipične za poremećeni rad pojedine žlijezde (visina, težina, indeks tjelesne mase, izgled kose, očiju, štitnjače, kože, okrajina, vrijednost krvnog tlaka). Nakon pregleda i uvida u sve nalaze, endokrinolog će postaviti radnu ili konačnu dijagnozu te, ukoliko je potrebno, preporučiti dodatne pretrage, poput mjerenja hormona, slikovne preglede žlijezda kao što su ultrazvuk, kompjuterizirana tomografija, magnetska rezonancija te eventualne citološka punkcija pod kontrolom UZV-a i nakon toga odlučiti o načinu liječenja.

Kako se pripremiti?

Preporučuje se donijeti nalaze prethodno učinjenih pretraga i podatke o lijekovima koje eventualno uzimate kao i o podatke o bolestima u obitelji.