Pregled fizijatra

Što je pregled fizijatra?

Specijalistički pregled koji uključuje anamnezu i fizikalni pregled kojim se procjenjuje stanje mišićno-koštano-zglobnog sustava.

Kada trebate pregled fizijatra?

Pregled fizijatra trebate kada sumnjate da imate problema s funkcioniranjem lokomotornog sustava ili nakon povrede mišićno-koštano-zglobnog sustava.

Što obuhvaća pregled fizijatra?

Fizijatrijski pregled započinje razgovorom kojim se dobiva uvid u sadašnje tegobe i ranije bolesti. Fizikalnim pregledom prvenstveno se procjenjuje stanje lokomotornog sustava te se razlučuje radi li se o ozbiljnoj bolesti ili povredi koja zahtijeva dodatnu obradu i/ili terapiju.

Kako se pripremiti?

Na pregled je potrebno donijeti ranije nalaze i snimke, ako postoje.