Pregled kardiologa i EKG

Opis usluge

Pregled kardiologa je pregled subspecijalista koji temeljem anamneze, detaljnog kliničkog pregleda i dodatnih dijagnostičkih pretraga postavlja točnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Pregled kardiologa Vam je potreban ukoliko imate subjektivnih tegoba (bol u prsima, netolerancija napora, gubitak svijesti, zaduha, ubrzan i nepravilan rad srca i dr.), patološki nalaz EKG-a, šum na srcu ili već evidentiranu bolest srca zbog koje je potrebno kontinuirano praćenje.

Što obuhvaća pregled kardiologa?

Pregled kardiologa obuhvaća uzimanje anamneze, klinički pregled, EKG te eventualne dodatne dijagnostičke pretrage temeljem kojih se donosi zaključak.

Kako se pripremiti?

Na pregled ponijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju.