Pregled pulmologa

Što je pregled pulmologa?

Pulmološki pregled je specijalistički pregled pulmologa koji kroz razgovor s pacijentom dobiva potrebne informacije o pacijentu, obitelji i sadašnjim tegobama te obavlja klinički pregled, postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju ili eventualno dodatne pretrage.

Kada trebate pregled pulmologa?

Pregled pulmologa potreban je u slučaju sumnje na bolest pluća, u slučaju kontrole ranije dijagnosticirane plućne bolesti ili praćenja ranije evidentirane promjene na radiološkim snimkama pluća ili funkcionalnim pretragama pluća.
Pregled trebate u slučaju otežanog disanja, gušenja, kašlja, iskašljavanja sluzavog, gnojnog ili krvavog sekreta te u slučaju pogoršanja simptoma astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti.

Što obuhvaća pregled pulmologa?

Pregled obuhvaća anamnezu, klinički pregled te preporuku za daljnje postupke.

Kako se pripremiti?

Donijeti raniju medicinsku dokumentaciju.