Prolaktin

Što je prolaktin?

Prolaktin je hormon hipofize koji se izvan trudnoće stvara u malim količinama u oba spola.

Tijekom trudnoće pojačano se luči i potiče stvaranje mlijeka u dojkama.

Benigni tumori hipofize (adenom, prolaktinom) mogu stvarati prolaktin u velikim količinama u oba spola.

Osim bolesti hipofize, na koncentraciju prolaktina može utjecati stres, trudnoća, bolesti štitnjače, lijekovi (antidepresivi, antipsihotici, neki antihipertenzivi, itd).

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate kada imate simptome izrazito povišene koncentracije prolaktina u krvi (smetnje vida, glavobolja, galaktoreja (mliječni iscjedak iz dojke izvan trudnoće)), kada imate neki od poremećaja u menstruacijskom ciklusu (izostanak ovulacije, neredovita mjesečna krvarenja, neplodnost), kada imate smanjen libido, koncentraciju testosterona u krvi ili broj i/ili pokretljivost spermija.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje prolaktina uzima se krv iz vene.

Rezultati su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Koncentracija prolaktina u krvi značajno se mijenja tijekom dana.
Stoga je preporučeno vrijeme za uzimanje uzorka krvi ujutro do 10 sati.

Potrebno je mirovati 15 minuta u sjedećem položaju prije vađenja krvi.

Ponekad se prolaktin određuje 30 ili 60 minuta nakon uvođenja intravenske kanile.

U žena treba izbjegavati određivanje prolaktina u sredini menstruacijskog ciklusa (oko ovulacije).