Citološka analiza razmaza periferne krvi

Što je razmaz periferne krvi?

U perifernoj krvi zdravih osoba nalaze se samo zrele stanice pojedinih krvnih loza: eritrociti, zreli granulociti (segmentirani te pokoji nesegmentirani neutrofilni, bazofilni i eozinofilni granulocit), zreli limfociti i zreli monociti, zrele krvne pločice – trombociti. Analizom razmaza periferne krvi iz prsta dobivaju se podaci o izgledu, veličini i broju krvnih stanica.

Kada trebate razmaz periferne krvi?

Citološku analizu razmaz periferne krvi trebate kada je preporuči liječnik u svrhu dijagnostike i praćenja infektivnih bolesti, dijagnostike hematoloških poremećaja te kod praćenja reakcije na citotoksičnu terapiju.

Što obuhvaća razmaz periferne krvi?

Pretraga obuhvaća uzimanje krvi iz prsta tankom iglom (0.5 mm) te mikroskopsku analizu uzoraka.

Citološki nalaz je gotov za 2 do 3 dana.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu nije potrebna priprema.