Schirmer test

Što je Schirmer test – test protoka suza?

Testom protoka suza mjerimo koliko će suze namočiti trakicu filter papira u 5 minuta.

Kada trebate test protoka suza?

Kada osjećate da su Vam oči suhe, kada bolujete od bolesti koja za posljedicu može imati presuhe oči te kada Vas oftalmolog, imunolog ili reumatolog pošalju na mjerenje vodene komponente suznog filma.

Što obuhvaća test protoka suza?

U donju konjuktivalnu vrećicu stavimo upijajući papir dimenzija 5×35 mm koji na sebi ima oznake. Jedan kraj papira se savije za 5 milimetara i taj se dio stavlja unutar donjeg kapka i tako izaziva suze unutar oka. Ukoliko se ne navlaži više od 5mm onda možemo reći da se radi o dosta „suhom oku”, a ako je između 5mm do 15mm onda se radi o umjereno smanjenoj sekreciji oka, sve iznad toga je uredu. Vrijednosti u milimetrima su snižene (smanjena sekrecija vodene komponente suznog filma) u nekim bolestima, kao npr. Sjogrenov sindrom, reumatoidni artritis, imunološka oboljenja te se Schirmer test koristi kao nadopuna dijagnostici ovih bolesti.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.