Elektroterapija – TENS

Što je TENS?

TENS je transkutana elektroneurostimulacija. Metoda se temelji na principu elektroanalgezije, gdje dolazi do stimuliranja A živčanih vlakana. Stimulacijom A vlakana dolazi do kočenja C vlakana odgovornih za prijenos boli na više razine živčanog sustava. Transkutani električni nervni stimulator (TENS) djeluje na smanjenje akutnih i kroničnih bolova, smanjivanje stresa, napetosti, loše cirkulacije i umora.

Kada trebate TENS?

TENS koristimo za akutne i kronične boli izazvane različitim patološkim procesom, za reumatske bolesti, traume, ortopedske bolesti, neurološke, ginekološke i onkološke bolesti. Blokira i smanjuje bol u kralježnici, mišićima i zglobovima.

Što obuhvaća TENS?

Elektroterapijsku proceduru kojom se pomoću elektroda dovodi struja do bolnog mjesta. Struja se primjenjuje putem elektroda uz koje se po potrebi (ovisno o uređaju) stavljaju gel ili namočene spužvice, koji povećavaju provodljivost kože. Aktivna elektroda se stavlja na bolno mjesto, a druga sa suprotne strane. Vrijeme popuštanja boli je različito te se kreće od 10 do 30 min, u okviru trajanja tretmana.

Kako se pripremiti?

Potrebna je indikacija fizijatra.