Transkranijalni color doppler (TCD)

Opis usluge

Ultrazvučni pregled krvnih žila vrata i glave – TCD (transkranijski dopler) je neurovaskularna dijagnostička pretraga koja služi za analizu cirkulacije vertebralnih arterija i bazilarne arterije – vertebrobazilarnog sliva (TCD VB sliva) kao i za analizu cirkulacije ostalih krvnih žila mozga.

Pretrage intrakranijalnih arterija su indicirane za sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar, bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti, bolesnike sa sumnjom na subclavia steal syndrome, bolesnike sa sumnjom na centralni uzrok vrtoglavica, bolesnike s degenerativnom bolešću vratne kralježnice s vrtoglavicom, nejasnim glavoboljama te bolesnike sa sumnjom na aneurizmu arterija Willisovog kruga i AV malformacijom.

Što obuhvaća TCD?

Pretraga obuhvaća pregled krvnih žila vrata i glave te je, kao i ultrazvuk krvnih žila vrata (color doppler) za pacijenta neškodljiva, bezbolna, neinvazivna i po potrebi se može ponavljati bez ikakvih zdravstvenih rizika.

Kako se pripremiti?

Zbog točnosti rezultata potrebna je pregled doći oprana i čiste kosa bez laka ili gela.