Trihoskopija

Što je trihoskopija?

Trihoskopija je pretraga kojom se utvrđuje opadanje kose. Osim što se dijagnosticira opadanje kose, ova pretraga je od velike važnosti u praćenju uspješnosti terapije.

Što obuhvaća trihoskopija?

Trihoskopija obuhvaća šišanje malog područja u vlasištu koje se mjeri do 1cm nakon čega se provodi snimanje s trihoskopom koji digitalno izračunava omjer aktivne faze rasta vlasi i faze mirovanja nakon čega se donosi odluka o terapiji. Za razliku od klasičnog trihograma gdje je potrebno iščupati vlasi kako bi se korijen mogao promatrati putem mikroskopa, ovim putem je moguće bezbolno i jednostavno provesti ovu pretragu.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.