Troponin T

Što je troponin?

Troponin T pripada vrsti proteina koji se nalaze u skeletnim i srčanim mišićima. Troponin T se u normalnim uvjetima nalazi u jako malim koncentracijama u krvi, a kod ozljede srčanog mišića pojačano se otpušta u cirkulaciju.

Određuje se pri dijagnosticiranju infarkta miokarda ili ozljede srčanog mišića. Razina troponina T raste u krvi 3 do 4 sata nakon ozljede miokarda i ostaje povišena 10 do 14 dana.

Kada trebate pretragu?

Troponin T se određuje prema preporuci liječnika ako imate bolove u prsima i ostale simptoma srčanog infarkta. Određuje se odmah po pojavi simptoma infarkta, a zatim se ponavlja u drugom uzorku nakon 4 do 6 sati.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje troponina T uzima se uzorak venske krvi.

Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.