Ukupni proteini

Što su proteini?

Proteini su važne građevne jedinice našeg organizma, neophodne za rast i razvoj. Ukupni proteini u krvi daju uvid u nutritivni status organizma (stanje uhranjenosti) kao i u stanje jetre i bubrega.

Kada trebate pretragu?

Smanjene vrijednosti proteina u krvnom serumu nalazimo u bolestima jetre kada je smanjena njihova proizvodnja, kada je smanjena apsorpcija hranjivih tvari u probavnom sustavu ili kada je pojačan gubitak proteina u bolestima bubrega. Ukupne proteine možemo mjeriti i u dnevnoj mokraći. Porast koncentracije proteina u mokraći je jedan od prvih znakova oštećenja funkcije bubrega.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje SHBG uzima se krv iz vene. Za određivanje proteina u mokraći potrebno je donijeti mokraću prikupljanu tijekom čitavog dana i noći (dnevni urin ili 24-satna mokraća). Rezultati određivanja proteina u krvi i mokraći su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema. Pogledajte upute za pravilno prikupljanje 24-satne mokraće. LINK ZA UPUTU.