Urati

Što su urati?

Urati ili mokraćna kiselina su konačni proizvod razgradnje egzogenih (hranom unesenih) i endogenih (u organizmu sintetiziranih) purina. Hranom se purini unose najvećim dijelom mesom, tako da na razinu urata u krvi utječe prehrana, ali i genetički faktori. Visoke vrijednosti urata u krvi i mokraći mogu uzrokovati nastanak bubrežnih kamenaca, ali i giht. Bolesnici na terapiji citostaticima ili tuberkulostaticima mogu imati povišene urate u krvi i mokraći.

Kada trebate pretragu?

Urate u krvi određujemo u sklopu sistematskog pregleda zdravlja ili kod sumnje na pojavu povišenih vrijednosti u krvi (hiperuricemija).

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje kreatinina uzima se krv iz vene. Za određivanje urata u urinu potrebno je donijeti mokraću prikupljanu tijekom čitavog dana i noći (dnevni urin ili 24-satna mokraća). Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema. Pogledajte upute za pravilno prikupljanje 24-satne mokraće. LINK ZA UPUTU.