Citološka analiza urina

Što je citološka analiza urina?

Citološka analiza urina je neinvazivna dijagnostička metoda koja se koristi za procjenu vrlo čestih smetnji kod bolesnika i patoloških rezultata rutinske analize urina kao i u otkrivanju i praćenju bolesti mokraćnog sustava. Mikroskopskom analizom urina doznaje se postoje li odljuštene stanice patoloških tvorbi, kao i atipija stanica vezana uz urolitijazu (kamence, pijesak) ili upale.

Kada trebate citološku analizu urina?

Citološku analizu urina trebate kada primijetite prisutnost krvi u mokraći (makrohematurija) ili je prisutnost eritrocita u mokraći (mikrohematurija, eritrociturija) otkrivena prilikom analize sedimenta urina u biokemijskom laboratoriju te kao kontrolu nakon operativnih zahvata tumora urotrakta.

Što obuhvaća citološka analiza urina?

Pretraga obuhvaća mikroskopsku analizu svježe, druge jutarnje mokraće kroz tri dana za redom (3 uzorka), koju pacijenti daju u Poliklinici. Citološki nalaz gotov je tri dana nakon davanja zadnjeg uzorka.

Kako se pripremiti?

Preporučuje se higijena spolovila kako bi se izbjegla kontaminacija uzorka te nakon prvog jutarnjeg mokrenja, a prije dolaska u Polikliniku, uzimanje tekućine (1-2 čaše vode).