Urinokultura

Što je urinokultura?

Urinokultura je mikrobiološka pretraga koja se radi za dokazivanje bakterija u mokraći i određivanje osjetljivosti bakterija na antibiotik (antibiogram). Na taj način je moguće dijagnosticirati infekcije mokraćnog sustava.

Kada trebate pretragu?

Simptomi infekcije mokraćnog sustava su bol ili pečenje pri mokrenju, česti nagon na mokrenje, krv u urinu ili bakterije u urinu. Ukoliko nema simptoma infekcije, a prilikom kompletnog pregleda mokraće se nađu bakterije u mokraćnom sedimentu ili pozitivni nitriti test trakom, potrebno je napraviti urinokulturu i antibiogram.

Što obuhvaća pretraga?

Za urinokulturu treba dati prvi jutarnji urin i to srednji mlaz nakon prethodne toalete vanjskog spolovila. Postupak testiranja sastoji se od dvije faze koje provode pacijent i zdravstveni (laboratorijski) djelatnik. Prvu fazu postupka provodi pacijent kod kuće na način da pravilno (sterilno) prikupi uzorak mokraće. Uzorak mokraće treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata.
Rezultati su gotovi za nekoliko dana (za rast bakterija u kulturi je potrebno najmanje 24 sata, a za antibiogram narednih 24 sata).

Kako se pripremiti?

Da bi se izbjegla mogućnost takozvanih lažno pozitivnih nalaza urinokulture (kontaminacija mokraće bakterijama s kože genitalne regije ili s ruku), potrebno je pridržavati se uputa za pravilno uzimanje uzorka mokraće. Pogledajte upute za pravilno uzimanje uzorka mokraće za urinokulturu.

Urinokultura – upute