Uzimanje 24h urina i obrada uzorka

Za potrebe uzimanja i obrade 24 h urina potrebno je prethodno osigurati spremnik za prikupljanje urina. Spremnik možete dobiti u našem laboratoriju.