Uzimanje krvi i obrada uzorka

Cijena usluge odnosi se na jednokratnu uslugu vađenja krvi, neovisno o broju pojedinih laboratorijskih usluga.