Ultrazvuk srca

Opis usluge?

UZV srca je temeljna dijagnostička metoda koja se koristi ultrazvukom za slikovno prikazivanje srca, uz morfološku i funkcionalnu analizu srčanih struktura. Koristi se ne samo za dijagnozu bolesti nego i za njeno praćenje i odabir terapije.

Ukoliko imate šum na srcu, patološki nalaz EKG-a, poremećaj srčanog ritma, subjektivne tegobe (intolerancija napora, zaduha, osjećaj gušenja, bol u prsima, nepravilan rad srca, gubitak svijesti…) te kod praćenja niza bolesti kao što su hipertenzija, ishemijska bolest srca, bolesti srčanih zalistaka, kardiomiopatije, bolesti aorte, prirođene srčane greške i dr.

Što obuhvaća UZV srca?

UZV srca se izvodi prislanjanjem ultrazvučne sonde na lijevu stranu prsnog koša čime se dobiva vjerni prikaz anatomskih oblika i odnosa u živoj slici s dobrom vremenskom i prostornom rezolucijom.

Kako se pripremiti?

Potrebno je sa sobom donijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju te EKG nalaz.