UZV denzitometrija

Što je UZV denzitometrija?

UZV denzitometrija je ultrazvučno mjerenje mineralne gustoće kosti.

Kada trebate UZV denzitometriju?

UZV denzitometrija je potrebna radi procjene koštane gustoće tj. ima li znakova osteoporoze odnosno imate li povećan rizik za nastanak koštanih prijeloma. UZV denzitometrija se najčešće koristi radi epidemioloških ispitivanja, tj. kao probirna metoda procjene koštane gustoće u određenim skupinama ljudi na jednom mjestu i u kratkom vremenu, kao npr. u domovima umirovljenika. Pretraga se preporučuje ako se sumnja na osteoporozu, a ne može se učiniti DEXA denzitometrija.

Što obuhvaća UZV denzitometrija?

Pretraga je bezbolna i bezopasna te traje nekoliko sekundi. Izvodi se tako da se gola peta položi u za to predviđeno mjesto u prenosivoj napravi.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna priprema.