UZV i CD štitnjače

Što je UZV i CD štitnjače?

UZV štitnjače je u potpunosti bezbolna, neinvazivna pretraga koja ne koristi ionizirajuće zračenje te se može ponavljati više puta. Uporabom CD-a (color doppler) procjenjuje se prokrvljenost štitnjače.

Kada trebate UZV i CD štitnjače?

UZV i CD štitnjače je potreban za procjenu veličine i strukture štitne žlijezde kao i eventualnih patoloških promjena u morfologiji štitnjače. Pretragu je potrebno učiniti kod poremećaja u radu štitne žlijezde (povišena ili snižena razina hormona štitnjače), kod povećanja štitne žlijezde ili izbočenja na vratu u području štitne žlijezde. U slučaju da se nađu određene promjene (ciste, čvorovi) ponekad je potrebno napraviti citološku punkciju.

Što obuhvaća UZV i CD štitnjače?

Prilikom UZV pregleda štitnjače pregledaju se i okolne regije vrata zbog eventualnih uvećanih limfnih čvorova.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.