Vitamin B12

Što je vitamin B12?

Vitamin B12 se nalazi u mesu, mlijeku i jajima, a u organizmu je značajan za sazrijevanje eritrocita.

Kada trebate pretragu?

Kako bi se dijagnosticirao uzrok anemije ili neuropatije. Ovu pretragu trebate kada imate anemiju (smanjen broj eritrocita i/ili smanjena koncentracija hemoglobina u krvnoj slici) kojoj nije uzrok nedostatak željeza, kada uzimate terapiju zbog nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline te kod dijagnostike neuropatije.

Što obuhvaća pretraga?

Za testiranje vitamina B12 u organizmu uzima se krv iz vene.

Rezultati su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte.
Ako uzimate sokove ili multivitaminske preparate, treba prestati s uzimanjem barem 7 dana prije određivanja vitamina B12.

NAPOMENA za osobe na terapiji vitaminom B: Prije kontrolnog određivanja vitamina B12 treba proći barem 7 dana od završetka terapije.