Vitamin D

Što je vitamin D?

Vitamin D u organizmu regulira apsorpciju kalcija i izgradnju zdravih kostiju, a ima i pozitivan utjecaj na imunološki sustav.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate ako imate vrijednosti kalcija, fosfora, i/ili paratireoidnog hormona (PTH) izvan referentnog raspona, ako imate dokaze koštane bolesti ili slabosti kostiju, ako Vaš liječnik sumnja da možete imati nedostatak vitamina D, ako počinjete uzimati lijek za liječenje osteoporoze ili liječite manjak vitamina D. Isto tako, ukoliko ste osoba s visokim rizikom za nedostatak vitamina D (starija životna dob, loše prehrambene navike, kronične bolesti probavnih organa koje prati malapsorpcija, nedovoljna izloženost sunčevim zrakama tijekom godine, itd.), trebali biste se testirati.

Što obuhvaća pretraga?

Za testiranje količine vitamina D u organizmu uzima se krv iz vene.

Rezultati su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte. Ako uzimate sokove ili multivitaminske preparate, treba prestati s uzimanjem barem 7 dana prije određivanja vitamina D.

NAPOMENA za osobe na terapiji vitaminom D: Prije kontrolnog određivanja vitamina D treba proći barem 7 dana od završetka terapije.