Vježbe s terapeutom

Što su vježbe s terapeutom?

Individualna vježba s terapeutom (kineziterapija) je procedura koja koristi pokret u prevenciji, liječenju i funkcionalnom osposobljavanju osoba s različitim bolestima. Kineziterapija čini temelj rehabilitacijske medicine.

Kada trebate vježbe s terapeutom?

Najčešće ih ordinira doktor specijalist fizijatar ili ortoped kod ortopedskih, reumatskih ili neuroloških bolesti, stanja nakon trauma, sportskih ozljeda te prije ili poslije operacijskih zahvata. Vježbe je moguće provoditi i u svrhu održanja kondicije, poboljšanja općeg stanja organizma te kod ograničene pokretljivosti pojedinog zgloba ili kralježnice.

Što obuhvaćaju vježbe s terapeutom?

Osnovno načelo je individualni pristup pacijentu, pri kojem se radi po kineziterapijskom planu i programu, koji se prilagođava stanju pacijenta. Pacijentu se najprije uzima anamneza, obave se testovi i procjena stanja. Vježbe pacijent izvodi pasivno, aktivno ili aktivno potpomognuto, uz otpor ili slično. Tijekom vježbi fizioterapeut nadzire i usmjerava pacijenta te mu ovisno o dijagnozi i potrebi pomaže u radu. Predviđeni termin samih vježbi je 30 minuta.

Kako se pripremiti?

Donijeti sportsku odjeću i obuću, odnosno laganu odjeću u kojoj se pacijent osjeća nesputano i ugodno.