Zdravstveni pregled pri radu s računalom

Što je potrebno donijeti na zdravstveni pregled?

– osobnu iskaznicu ili putovnicu

– naočale ili leće ukoliko imate dioptriju

Što zdravstveni pregled može sadržavati?

– pregled vidnih funkcija

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.