Koje su vrste i cijene sistematskih pregleda u Poliklinici Sunce?

Koliko traje sistematski pregled i je li potrebno poštovati zakazani termin?

Standardni sistematski pregled traje od dva do tri sata, a menadžerski od tri do četiri sata te je potrebno poštovati zakazani termin jer je to najviše u interesu Vas korisnika.

Mogu li se u svim Poliklinikama Sunce sve usluge sistematskih i drugih pregleda obaviti u jednom danu?

Da, preko 500 različitih usluga koje pružamo, mogu se obaviti na jednom mjestu i u jednom danu.

Je li za usluge iz laboratorijske dijagnostike potrebna prethodna narudžba?

Ne, usluge laboratorijske dijagnostike se mogu obaviti bez prethodne narudžbe tijekom cijelog radnog vremena Poliklinike Sunce, a nalazi se u pravilu izdaju unutar dva sata.

Ima li Poliklinika Sunce ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i mogu li se usluge obaviti na uputnicu HZZO-a?

Poliklinika Sunce nema ugovor s HZZO-om i usluge se ne pružaju na uputnice.

U kojim se Poliklinikama Sunce mogu obaviti pretrage magnetnom rezonancijom (MR)?

Pretrage MR-om se mogu obaviti u Poliklinikama Sunce u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Zadru i Splitu.

Obavljaju li se usluge iz radiološke djelatnosti na digitalnim uređajima i izdaju li se snimke na CD-u?

Da, svi radiološki uređaji u Poliklinici Sunce su digitalni.

Što je polica Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (DZO)?

Sve o policama DZO-a i pravima po njima, možete pronaći na web stranici osiguratelja AGRAMLIFE OSIGURANJA d.d. Zagreb, www.agramlife.hr, u dokumentu „Opći uvjeti za dobrovoljno zdravstveno osiguranje“ koji čine sastavni dio Ugovora o DZO-u kojeg ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik sklopi s osigurateljem. Polica DZO je isprava o sklopljenom Ugovoru o osiguranju koju izdaje osiguratelj.